Thursday, 8 March 2012

Smilla Enlarger པར་བཟོ་མཉེན་ཆས།

མཉེན་ཆས་འདི་གལ་ཆེའི་པར་སོགས་ཆུང་ངུའི་རིགས་ཆེན་པོ་བཟོ་དགོས་ཚེ་ཆེས་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཡིན་ལ། པར་གཞི་ཆུང་ངུའི་རིགས་རྣམས་ཆེན་པོར་ཇི་ཙམ་བཟོ་ནའང་རྒྱུ་ཆ་དེ་ག་རང་དུ་གནས་རྒྱུ་རེད།
Click here འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་བྱེད་རོགས། to Download full version.
ཁྱེད་ཀྱིས་གློག་ཀླད་དུ་བཅུག་རྗེས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་གནང་དང་།

No comments:

Post a Comment

Be happy